Y.OL.O- You Only Love Once!
15*Senior*Munscian
God's Gift*Optimistic*Bibliophile

Blogging since 090414

Anne Sexton, A Self-Portrait in Letters (via teenager90s)

(via gaywithlotsoflaws)

I’m lost. And it’s my own fault. It’s about time I figured out that I can’t ask people to keep me found.
Notes
1985
Posted
2 days ago

Akala niya siguro tatabihan ko siya kanina. Asa naman. Ayun di na lumabas after :3 haha :v

Notes
1
Posted
2 days ago

A: Ced paabot nga nung tiles.

Ced: Ano maglalaslas ka?

A: Tanga hindi. Di ako suicidal nuh -.-


Alam na niya ibig sabihin nun :3 haha^^

Posted
2 days ago

pinaasalangnaman:

url: pinaasalangnaman

Name: Kyle Ganda chareng

Sex: none hahaha jk Female po

Age: 6 na yey

Address: sa puso ng crush ko hahaha

Number: 19 hahaha de jk 09365724188

Tagged by: prinsesangnatanga

Tagging: geemples lleblahblahgger malditanabitchpa medyonikkikilig prinsesaaaaaa sadbutraaaaad masayangdalagita @psychoticgeek

Huhu 19 is harthart

Notes
4
Posted
2 days ago

Ngayon ko lang narealize na naging masokista din pala ako :3

Posted
3 days ago

Behind every “okay” lies, I badly need a friend, I’m dying inside, all the ropes that I must hold on have already strangled my soul, I desire to breathe again, and I’m starting to let myself be drowned by the intensity and current of the ocean. Why are we letting ourselves be drained by the emotions we shall not have? When is the time to build walls, to stop caring?  (via krisapmata)

(via meandmyfluffycheeks)

I’m okay
Notes
60
Posted
3 days ago

(via namicarina)

(via meandmyfluffycheeks)

Kinikilig ka sa lovelife ng iba, good sign yan na hindi ka bitter.
Notes
44
Posted
3 days ago

Pumili ka na kasi sa kanilang dalawa.

Bakit ako pipili?

Wag ka kasing paasa -.-

Huh? Bakit?

(Ayan sige magpakamanhid pa daw :3)

Notes
1
Posted
3 days ago

Diba kapag mahal mo dapat di mo iniiwan.

Kasi masyado tayong namulat sa fairytale na yan -_- pero ang totoo eh, kung mahal mo dapat intindihin mo kung kailangan ka niya talagang iwan.

Posted
3 days ago

Masaya din palang mang-trip, hindi yung lagi na lang ikaw yung napagtritripan.

Notes
1
Posted
3 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter