Y.OL.O- You Only Love Once!
15*Senior*Munscian
God's Gift*Optimistic*Bibliophile

Blogging since 090414

P*ta bakit ko ba kasi sinabi yun? -___-

Notes
1
Posted
22 hours ago

Find your own happiness b*tch.

Notes
1
Posted
22 hours ago

pinaasalangnaman:

masayangdalagita:

pinaasalangnaman:

Yung masaya ka na eh, kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon tas biglang manggugulo ex mo.

Hoy! aba may Ex ka na? :3 oh noes.

gago yung ex mo kasi yun, yun yung pinagusapan namin ni ly kanina

Ay puta. Bakit Ex ko? Di na kami nag-uusap nun eh :3

Notes
11
Posted
23 hours ago

Kapag ba sinabi nilang nakakasama ako sayo, titiglan mo na ako?

Posted
23 hours ago

Kung dati ako pa yung tumatawag, Ngayon ako na yung tinatawagan. Ang sarap ng ganung feeliing.

Posted
23 hours ago

pinaasalangnaman:

Yung masaya ka na eh, kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon tas biglang manggugulo ex mo.

Hoy! aba may Ex ka na? :3 oh noes.

Notes
11
Posted
23 hours ago

N: Ate, ang laki naman ng bil mo. dinaig mo pa yung mga tawag ko.

A: Di ko na nga  gagamitin eh.

N: Di ko naman sinabi na wag mong gamitin, limitahan mo lang :3

Notes
1
Posted
1 day ago

Malaking Bill sa Phone = Paghihinala

Posted
1 day ago

I feel so Dominant and it’s not a good damn feeling. 

Notes
1
Posted
4 days ago

After 6 years hhingin ang kamy ko? 

Oh noes. Ikakamatay ko ba yan? :(

Posted
5 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter