Y.OL.O- You Only Love Once!
15*Senior*Munscian
God's Gift*Optimistic*Bibliophile

Blogging since 090414
20 FUN FUCKS. →

sadbutraaaaad:

Hays. palaginghigh kulang na lang lunukin ko phone ko sa sobrang tamad. Pero sigi ako’y gagawa na rin.

1. 15 lang talaga ako
2. Turning 16 (October 19)
3. I love vintage stuff
4. Tambayan ko creepypasta
5. Bonding namin ng kuya ko ang panunuod ng livestream ng dota2
6. Crush ko si Dendi

Talaga naman sadbutraaaaad -.- bukas na akin :) Gnight
Notes
4
Posted
12 hours ago
masayangdalagita:

masayangdalagita:

Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

pinaasalangnaman hahaha tanga gandang drama mo eh :p

pinaasalangnaman alam mo pagkabasa ko ulit niyan natakot ako XD baka makit ng nanay ko -.- kung ano pa isipin nun -__-

masayangdalagita:

masayangdalagita:

Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

pinaasalangnaman hahaha tanga gandang drama mo eh :p
pinaasalangnaman alam mo pagkabasa ko ulit niyan natakot ako XD baka makit ng nanay ko -.- kung ano pa isipin nun -__-
Notes
5
Posted
13 hours ago
masayangdalagita:

Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

pinaasalangnaman hahaha tanga gandang drama mo eh :p

masayangdalagita:

Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

pinaasalangnaman hahaha tanga gandang drama mo eh :p
Notes
5
Posted
13 hours ago
Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

Napakadrama talaga -_- haha putek hugot pa more :)

Notes
5
Posted
13 hours ago
Is this picture taken for a purpose? -_-

Is this picture taken for a purpose? -_-

Posted
14 hours ago

May nakasalubong akong kakilala ko kanina tapos sabi niya pumayat daw ako :( Kaiyak pumayat na daw ako sa lagay na to? Huhu feeling ko ang taba taba ko pa din -.-

Posted
16 hours ago

Ang pagmamahal ba nakakapagpangiti ng tao?

Edi pagnagkataon ang dami mo ng minahal niyan -_-

Posted
16 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter